- med tillit og forståelse

Ord og symboler

Forslag til minneord på gravsteiner:

 • Fred over minnet
 • Du glemmes ei
 • Vi møtes igjen
 • Velsignet være ditt minne
 • Elsket og savnet
 • Takk
 • Takk for alt
 • Fred
 • Hvil i fred
 • Alt av nåde
 • Høgt elska - Sårt sakna
 • Gud er kjærleik
 • Minnes i kjærlighet
 • Fred i Jesu navn


Husk: Ved inskripsjon til monumenter med plass til flere navn, må en påse at ordene du eller ditt ikke blir benyttet.


Forslag til symboler på gravminner:


Latinsk kors uten glorie
Den kristne trones seierstegn

Latinsk kors med glorie
Den kristne trones seierstegn

I.N.R.I
Jesus av Nasaret, Jødenes konge. Innskriften på Jesu kors.

Den nedoverflyvende due med glorie
Symbol for Den Hellige Ånd

Krone med kors og stråler
Seierens krone. Åp. 2,10.

Hveteaks
Oppstandelsessymbol, Joh. 12,24. Også symbol for modenhet og skurd.

Brennende oljelampe, evighetslampen
Symbol for det evige livet, og dessuten for vaktsomhet og utholdenhet. De vise jomfruer, Matt. 25, 1-13.

Ankerkors
Ankeret er symbol for trone.

Timeglass

Symbol for livets korthet.