- med tillit og forståelse

Støttebilder

Et utvalg av symboler som kan brukes i heftene, enten alene eller sammen med bilder.

Støttebilder kan benyttes alene, eller sammen med andre bilder. Støttebildene kan være store eller små, ligge som bakgrunn, eller i front. De kan også kombineres med flere bilder i samme tema for å oppnå et helhetlig uttrykk.

Symboler1

Som støttebilder kan også brukes symboler;
hjerte, anker, bilder som beskriver avdødes interesser, fugler, instrumenter, kjøretøy el.l.
 

Image