- med tillit og forståelse

Priser 2018

Avgiftspliktige varer og tjenester

Inkl. mva

Kiste (hvit) kr. 7900
Kiste (hvit, eksklusiv) kr. 10200
Kiste (eikefarvet) kr. 10200
Kiste (XL/XB/XBL) kr. 10200
Kiste (170cm) kr. 5900
Kiste (130cm) kr. 4500
Kiste (95cm) kr. 4100
Kiste (70cm) kr. 3900
Kiste (60cm) kr. 3500
Sinkbeslag kr. 7500

Svøp - pute og teppe kr. 1200

Skjorte kr. 400
Svøp barn - pute og teppe kr. 500
Skjorte barn kr. 300
Laken kr. 300,-

Flypose m/trekk og flyplatt kr. 14300,-
Flypose m/trekk og flyplatt barn kr. 8300,-


Trykte sanghefter - fortrykte ark eller bruk av egne bilder/fotografi
Antall hefter inkl. mva.
25 stk. 2250
50 stk. 2750
75 stk. 3000
100 stk. 3250
125 stk. 3500
150 stk. 3750
175 stk. 4000
200 stk. 4250
225 stk. 4450
250 stk. 4650
300 stk. 5050
350 stk. 5450
400 stk. 5850
500 stk. 6450


  


  
  
  
  
  
  
  


Pynting i kirken kr. 2200

Trekors/ventetegn med navn kr. 1500
Tilkjøring av tom kiste kr. 900

Administrasjonskostnader kr. 600,-


Avgiftsfrie varer og tjenester

Nedlegging kr. 1600
Nedlegging og stell kr. 2200
Assistanse i kirken kr. 1700
Pris pr. km. kr. 18
Bårekjøring i byen kr. 1400
En mann/sjåfør pr. time kr. 850
Honorar fra kr. 500 til kr 6900