- med tillit og forståelse

Symboler

Som støttebilder kan også brukes symboler;

hjerte, anker, bilder som beskriver avdødes interesser, fugler, instrumenter, kjøretøy el.l.
 
Image