- med tillit og forståelse

Prisliste

Alle gravferdsbyråer med egne nettsider er pliktige til å opplyse om prisene på tjenestene de tilbyr. Hva en gravferd koster vil variere ut fra hvilke ønsker de pårørende har og hvilke produkter som velges. Se prislisten under og kontakt oss gjerne dersom du trenger mer informasjon om våre priser.

Se også "Stønad til gravferd".