Bilder, symboler og rammer

Her kan du se ulike eksempler på støttebilder, symboler og billedrammer til bruk program- og sanghefter.
Disse er ment som forslag og inspirasjon, og vi kombinerer disse med dine egne motiv og bilder slik du ønsker.