Priser 2023

Avgiftspliktige varer og tjenester

Kister, komplett inklusive utstyr

Hvit, (Capella), hvitlakkert heltre furukiste   11.800
Hvit, (Nordica), foliert 10.700
Hvit, ekstra størrelser (T4) 12.900
Sort, (Akvarell), metallhåndtak 15.300
Eksklusiv (Lilje, Eikefolie - Ornament) 13.900
Natur, Furu 12.900
   
Barnekister - 170 cm   7.400
130 cm   4.700
95 cm   4.100
70 cm   3.900
60 cm   3.700
   
Annet transportutstyr  
Laken     500
Likpose                                    900 

Flypose m/trekk og flyplatt 14.300
Flypose, barn   9.500
Sinkbeslag   8.500 
   
Andre tjenester  
Tilkjøring av kiste   1.500
Pynting i kirken   2.200
Kors / ventetegn med navn   1.600
Hygienetillegg      500 
   
Administrasjonskostnader      900
   
   

    

Trykte sanghefter
(oppsett og design med egne bilder, 250 g. papir silk/matt kvalitet,
 fra trykkeri)  Spør oss om pris for program på forhåndstrykt papir.

Antall hefter - eget design inkl. mva.
25 stk.   2.500
50 stk.   2.750
75 stk.   3.000
100 stk.   3.250
125 stk.   3.500
150 stk.   3.750
175 stk.   4.000
200 stk.   4.250
   
Over 200   pris etter avtale

 

 

Minnealbum, det første gratis           400

Kondolanseprotokoll                           600

Bilde i ramme                                       300
 

Avgiftsfrie varer og tjenester

Nedlegging   1.800
Assistanse i kirken   1.700
Assistanse i kirken, 2 pers.   2.550
   
Startgrunnlag over 20 km   1.500 
Bårekj, henting i hjem/institusjon   3.380
Bårekj, henting i hjem/institusjon, kveld/helg   5.500
Bårekj, terminal Hurtigruten/tog, kveld/helg   5.500 
Bårekj, seremonisted til gravlund/krematoriet    2.490 
En mann, per time      890
Pris pr. km        26
   
Assistanse ved ekstra syning   1.200
Honorar            (fra kr. 500)   6.900

 

(Honorar inkluderer alle møter og samtaler - hjemme hos dere,
eller på vårt kontor - og 
1 syning, innenfor kontortid)