Priser 2021

Avgiftspliktige varer og tjenester

Kister, komplett inklusive utstyr

Hvit (Nordica)   9.900
Hvit, ekstra størrelser (T4) 11.400
   
Eksklusiv (Lilje, Eik) 12.200
Natur, Furu 11.200
   
Barnekister - 170 cm   7.400
130 cm   4.700
95 cm   4.100
70 cm   3.900
60 cm   3.700
   
Annet transportutstyr  
Laken     500
Likpose                                    900 

Flypose m/trekk og flyplatt 14.300
Flypose, barn   9.500
Sinkbeslag   8.500 
   
Andre tjenester  
Tilkjøring av kiste   1.200
Pynting i kirken   2.200
Kors / ventetegn med navn   1.500
   
Administrasjonskostnader      600
   
   

    

Trykte sanghefter
(oppsett og design med egne bilder, 250 g. papir silk/matt kvalitet,
 fra trykkeri)  Spør oss om pris for program på forhåndstrykt papir.

Antall hefter - eget design inkl. mva.
25 stk.   2.500
50 stk.   2.750
75 stk.   3.000
100 stk.   3.250
125 stk.   3.500
150 stk.   3.750
175 stk.   4.000
200 stk.   4.250
250 stk.   4.650
300 stk.   5.050
400 stk.   5.850
500 stk.   6.450
    

Minnealbum, det første gratis              400

Kondolanseprotokoll                            600

Bilde i ramme                                       300
 

Avgiftsfrie varer og tjenester

Nedlegging   1.600
Assistanse i kirken   1.700
Assistanse i kirken, 2 pers.   2.550
   
Bårekj, henting i hjem/institusjon   3.380 
Bårekj, henting i hjem/institusjon   5.160 kveld/helg
Bårekj, terminal Hurtigruten / Tog   3.380
Bårekj, terminal Hurtigruten / Tog   5.160 kveld/helg 
Bårekjøring i byen    1.600 
En mann, per time      890
Pris pr. km        22
   
Assistanse ved ekstra syning   1.200
Honorar            (fra kr. 500)   6.900

 

(Honorar inkluderer alle møter og samtaler - hjemme hos dere,
eller på vårt kontor - og 
1 syning, innenfor kontortid)