- med tillit og forståelse

Økonomisk stønad til gravferd

 
NAV kan bidra med økonomisk stønad, byrået kan gi deg mer informasjon om hvordan du søker.

Gravferdstønad
Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 23 337 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Når avdøde var over 18 år, blir gravferdsstønaden avkortet mot:
• formue
• tjenestepensjon utbetalt for måneden etter dødsfallet
• forsikringssum og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år, blir det gitt ein uavkortet gravferdsstønad med opptil 23 337 kroner til å dekke utgifter til gravferden.

Båretransport
Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med avdøde må transporteres lengre enn 20 km, kan man få dekket nødvendige utgifter til transport til nærmeste naturlige gravplass i forhold til stedet der avdøde bodde. Det er en egenandel på 2 334 kroner for båretransport.
Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes en yrkesskade.
Det skal betales en egendel også når avdøde er under 18 år.
Kilde: nav.no 1.1.2018


Folketrygdlovens regelverk for økonomisk stønad

Informasjon om stønad til gravferd på nav.no