Planlegging av sermoni

Seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden.

Bilde av person under forberedelser av sermoniOfte er det avdødes tilhørighet til kirken eller andre trossamfunn som setter rammebetingelsene, men både kirkelige, humanistiske og personlige seremonier gir stort rom for personlige valg.

Vi legger stor vekt på å etterkomme ønsker fra de etterlatte og har lang erfaring med å komme fram til løsninger familien kan samles om.