- med tillit og forståelse

Azur 12

Image
Kiste med hengslet lokk av furu/trefiber. Bunn av spon. Foliert.