- med tillit og forst�else

Velkommen

Vi som arbeider i Bodø Begravelsesbyrå har som mål at de pårørende skal oppleve at deres oppdrag blir ivaretatt i samsvar med avtalen og på en medmenneskelig og respektfull måte.

Vår lange erfaring med mennesker i sorg har lært oss mye om nærhet og omsorg. Det har vi tatt konsekvensen av i den måten vi utøver vår tjeneste på.

Dersom du ønsker å finne ut mer om vårt byrå kan du klikke på emnene til venstre for å lese mer.

Birger Arnesen

Byråets eier

Birger Arnesen

Wenche Ø. Helgesen

Daglig leder og gravferdskonsulent. Wenche har arbeidet hos Bodø Begravelsesbyrå siden 1987.

Wenche Ø. Helgesen

Bjørn-Ivar Bråten

Gravferdskonsulent. Bjørn-Ivar har arbeidet hos Bodø Begravelsesbyrå siden 1996.

Bjørn-Ivar Bråten

Espen Hovland

Gravferdskonsulent. Espen ble ansatt hos Bodø Begravelsesbyrå i 2016.

Espen Hovland