Vår historie

Bodø Begravelsesbyrå ble etablert i 1973 av Asbjørn Aakre. Birger Arnesen, en sentral skikkelse i selskapet gjennom mange år, kom inn som medeier i 1983.

Birger Arnesen overtok begravelsesbyrået som helhet i 1987.

Bilde av Birger ArnesenEtter snart 50 års virksomhet som begravelsesbyrå i Bodø og regionen, overlater nå Birger roret til Wenche Helgesen som ny eier.

Sammen med gravferdskonsulentene Bjørn-Ivar Bråten og Espen Hovland fører Wenche Helgesen arven videre. Han er trygg og rolig på at både kultur og holdninger lever videre som grunnplilar i selskapet.

Å møte pårørende og familier i sorg med tillit og medmenneskelighet har vært serdeles viktig for ham.

Bodøs Begravelsesbyrå er i dag Bodøs eldste begravelsesbyrå. I snart 50 år har selskapet og dets ansatte bistått pårørende og familier i sorg. Sammen med dyktige, omsorgsfulle og unike medarbeidende har begravelsesbyrået opparbeidet et godt renommé og omdømme i regionen.