- med tillit og forståelse

Kister XL

Image

Ekstra store kister leveres i flere utførelser.
Modeller: Toten T4, Toten T3, Natur, Nordica 65, 66 XXXBL, Furu 66, Lilje 67, Natur 68