- med tillit og forståelse

Stråle

Image

Kiste av massiv furu med bunnplate av spon. Drapert med stoff.