- med tillit og forståelse

Kirkelig seremoni


Image


Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse (kremasjon) åpner likt:

 • Sørgemusikk (hvis familien ønsker det)
 • Klokkeringing
 • Preludium
 • Salme
 • Inngangsord, bønn og minneord
 • Sløyfelesing
 • Skriftlesing
 • Salme
 • Tale og bønn
 • Fader vår
 • Salme
 • Postludium

Ved bisettelse fra kirke eller kapell, bæres kisten vanligvis ut til bårebilen under postludiet.
Ved begravelse bæres kisten ut under postludiet. Ved graven synges en salme etterfølgt av skriftlesing og bønn, før kisten senkes og presten foretar jordpåkastelse.
Seremonien avsluttes med skriftord, velsignelse og salme.