Kirkelig seremoni

Bilde fra kirkelig sermoniKirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse (kremasjon) åpner likt:

 • Sørgemusikk (hvis familien ønsker det)
 • Klokkeringing
 • Preludium
 • Salme
 • Inngangsord, bønn og minneord
 • Sløyfelesing
 • Skriftlesing
 • Salme
 • Tale og bønn
 • Fader vår
 • Salme
 • Postludium


Ved bisettelse fra kirke eller kapell, bæres kisten vanligvis ut til bårebilen under postludiet.
Ved begravelse bæres kisten ut under postludiet. Ved graven synges en salme etterfølgt av skriftlesing og bønn, før kisten senkes og presten foretar jordpåkastelse.
Seremonien avsluttes med skriftord, velsignelse og salme.