Salmer

A
Alltid freidig når du går

B
Bedre kan jeg ikke fare
Blott en dag
Bred dina vida vingar

D
Da Jesus satte sjelen fri
Deg være ære
Deg å få skode
Deilig er jorden
Den dag du gav oss, er til ende
Den store, hvite flokk
Det er makt i de foldede hender
Din fred skal aldri vike
Du omgir meg
Dype, stille, sterke, milde

E
Eg veit i himmerike ein borg
Ein fin liten blome

F
Fager kveldsol smiler

G
Gud er nådig, han vil ingen synders dom
Gud, når du til oppbrudd kaller
Guds kjærleik er som stranda og som graset
Guds menighet er jordens største under

H
Han tek ikkje glansen av livet
Hellig, hellig, hellig, Herre Gud allmektig
Her møtes alle veie
Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Herre, måtte dette skje
Herre, når din time kommer
Himmelen blåner (mel. Navnet Jesus)
Hjemme i himlen
Hvilken venn vi har i Jesus

I
I dine hender, Fader blid
I himmelen, i himmelen
Ikke en spurv til jorden
Ingen er så trygg i fare

J
Jeg er en seiler på livets hav
Jeg er i Herrens hender
Jeg vet meg en søvn i Jesu navn
Jesus det eneste, helligste, reneste
Jesus lever, graven brast
Jesus styr du mine tanker
Jesus, Frelser, vi er her

K

Kjærlighet er lysets kilde
Kjærlighet fra Gud
Klippe, du som brast for meg

L
Lei, milde ljos
Lykksalig, lykksalig
Lær meg å kjenne dine veier
Løftene kan ikke svikte

M
Med Jesus vil eg fara
Milde Jesus, dine hender
Måne og sol, skyer og vind

N
Navnet Jesus blekner aldri
No livnar det i lundar
Nærmere deg min Gud
Nå er livet gjemt hos Gud

O
O bli hos meg
O Jesus, du som fyller alt i alle
O Jesus, åpne du mitt øye

S
Se solens skjønne lys og prakt
Slik som eg var
Store Gud, vi lover deg
Så ta da mine hender

T
Tenk, når engang den tåke er forsvunnet
Til himmelen rekker din miskunnhet Gud
Tårnhøye bølger går

V
Velt alle dine veie
Vær meg nær, å Gud
Vær sterk, min sjel
Vår Gud han er så fast en borg

Å
Å, at jeg kunne min Jesus prise
Å leva, det er å elska
Å salige stund uten like
Å, hvor salig å få vandre
Å, kor djup er Herrens nåde
Å, tenk når en gang samles skal


Forslag til salmer ved graven

Alltid freidig når du går
Kjærlighet fra Gud
Deilig er jorden
Nærmere deg, min Gud
Så ta da mine hender
Å leva, det er å elska
Å, tenk når engang samles skal
Fager kveldsol smiler