Humanistisk seremoni

Bilde av humanistisk sermoniHumanistiske seremonier er forskjellige fra gang til gang, og planlegges i samarbeid med taler fra Human-Etisk Forbund.

Seremonien gjennomføres på et rent menneskelig, humanistisk og verdslig grunnlag, uten religiøse innslag.

Forslag til rekkefølge og seremoni-innhold:

 • Forhåndsmusikk
 • Klokkeringing
 • Musikk/solosang/fellessang
 • Minneord
 • Personlig hilsen
 • Tale
 • Musikk/solosang/fellessang
 • Opplesing (dikt e.l.)
 • Musikk/solosang/fellessang
 • Kisten bæres ut når seremonien ikke avsluttes i seremonirommet.
 • Ved graven: Diktlesing/sang

Ved en humanistisk seremoni er det taleren fra Human-Etisk Forbund som har hovedansvar for seremoniens innhold.

Les mer om humanistisk seremoni på nettsiden til Human Etisk Forbun. (Åpnes i nytt vindu)