Personlig seremoni

Bilde av personlig seremoniVi kan være behjelpelig med å planlegge og gjennomføre en personlig seremoni med eget innhold basert på den avdødes eller etterlattes ønsker.

Da kan man fritt velge sanger, musikk, dikt, film/presentasjon, tale m.m. Man kan selv ta hånd om minneord og eventuell tale, eller man kan leie inn en person til å gjøre dette. Seremonien kan avholdes i krematoriet, hjemme eller annet egnet sted.

Vi har lang erfaring med å tilpasse seremonier slik at de etterlatte får den avskjeden de ønsker og trenger.