Minnord på blomsterhilsener

Her følger noen forslag til minneord som kan brukes på sløyfe eller kort til blomsterhilsenen.
 1. Det siste farvel
 2. En siste hilsen
 3. Et siste farvel
 4. Fred med ditt minne
 5. Minnene lever
 6. Farvel kjære
 7. På gjensyn
 8. Takk
 9. Takk for alt
 10. Takk for alle gode minner
 11. Takk for alt du var for oss
 12. Takk for all kjærlighet
 13. Vi møtes igjen
 14. Hvil i fred
 15. Vi var så glad i deg og savner deg
 16. Fred
 17. Elsket og savnet
 18. Kjært er minnet
 19. Guds fred
 20. Du glemmes ei
 21. Takk for all godhet
 22. Takk og farvel
 23. Alltid du minnes i kjærlighet
 24. Minnes i kjærlighet