Seremonihefter

Seremonien skal gi en verdig ramme rundt avskjeden. Ofte er det avdødes tilhørighet til kirken eller andre trossamfunn som setter rammebetingelsene, men både kirkelige, humanistiske og personlige seremonier, gir stort rom for personlige valg også når det gjelder sanghefter.

Bodø Begravelsesbyrå har lang erfaring i å tilrettelegge og tilbyr et bredt utvalg av sangheftemotiver.
På denne siden ser du eksempler på noen av våre motiv. I tillegg har vi mulighet til å kombinere ulike motiv på for- og bakside der det er plass. Der det er urolige bilder kan vi også plassere dusefelt over deler av bildet så teksten blir leselig.

Er det ønske om å bruke egne bilder? For eksempel bilde av av døde, stedsbilder, natur, kirke eller noe avdøde har laget - har vi mulighet til dette også. Symboler som kan trykkes på i tillegg kan være f.eks. kors, due, blomst.

Vi håper denne siden kan gi ideer og samtidig gjøre det lettere å finne motiv til sangheftet.
Spør oss gjerne. Vi kan veilede i bildevalg og plassering av de ulike motivene.