Henting av avdøde

Bilde av  begravelsesbil og sjååførBodø Begravelsesbyrå har beredskap hele døgnet, og bistår når dere ønsker. Våre ansatte vil alltid benytte påkrevd hygiene-/smittevernutstyr ved henting.

Dødsattest må være ferdig utfylt av lege før avdøde kan flyttes.

I hjemmet

Ved dødsfall i hjemmet må lege tilkalles av de etterlatte. Når dødsattest foreligger kan vi hente avdøde i forståelse med de etterlatte. Noen ønsker at dette skjer ved første anledning, mens andre kanskje ønsker litt tid for å ta avskjed.

Ved oppmøte vil vi kunne gi informasjon og svare på spørsmål om etterlattes ansvar og oppgaver frem mot en eventuell seremoni. I de fleste tilfeller vil avdøde hentes på båre, og er det tatt beslutning om kiste og bekledning tar vi med oss dette.

I institusjon

Ved dødsfall på institusjon vil vaktansvarlige tilkalle lege. På sykehjem er ofte betjening behjelpelige med stell og påkledning av avdøde, og etterlatte gis mulighet for å ta avskjed før flytting til oppbevaringsrom.

Nordlandssykehuset og mange sykehjem har oppbevaringsrom hvor den avdøde kan være frem til seremonidag. Der dette ikke er tilgjengelig fraktes avdøde til annet egnet sted, i forståelse med etterlatte og institusjonen. Bodø Kommune har kjølerom i tilknytning til Salten Krematorium, hvor det også er stellerom og mulighet for å gjennomføre syning dersom etterlatte ønsker dette.

Spesielle ønsker

Dersom avdøde har testamentert seg til medisinsk forskning vil vi kunne forestå alle praktiske detaljer.

Når lege i samarbeide med Politi eller etterlatte har foreskrevet rettsmedisinsk eller medisinsk obduksjon vil avdøde transporteres til Nordlandssykehuset i Bodø.

Har du spørsmål er du velkommen til å ringe oss på 755 00 290, når tid som helst på døgnet det måtte passe.