Om urnenedsettelse

Når kremasjonen har funnet sted, oppbevares askeurnen på krematoriet frem til urnenedsettelsen. Urnenedsettelsen skal skje senest 6 måneder etter dødsfallet. Tidspunkt for urnenedsettelse avtales med kirkevergens kontor.

Ved urnenedsettelsen møter man ved gravstedet til det avtalte tidspunktet og blir møtt av en kirkegårdsarbeider som vil sette urnen ned i jorden. Såfremt ikke annet er avtalt, er ikke vi tilstede ved urnenedsettelsen. Noen har et ønske om å ha en seremoni rundt urnenedsettelsen med f. eks en prest tilstede, og det kan man arrangere ved å kontakte menigheten eller vårt byrå.