Begravelse eller kremasjon?

Bilde av kiste ved en begravelseBegravelse

Ved begravelse bæres eller kjøres kisten til gravstedet, og seremonien avsluttes ved å senke kisten ned i graven.

Kremasjon

Ved kremasjon omtales seremonien som bisettelse, og seremonien avsluttes ved at kisten bæres ut til bårebilen og kjøres til krematoriet, eller i seremonirommet ved krematoriet. Etter bisettelsen blir kisten med den døde brent, og asken legges i en urne som senere settes ned på gravstedet eller spres på godkjent sted.

Den som er ansvarlig for gravferden avgjør om den døde skal begraves eller kremeres. Dersom det var kjent at den døde motsatte seg kremasjon, fastslår gravferdsloven at dette må etterkommes.

I følge norsk lov skal gravferden finne sted senest 10 virkedager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsetaten om utsettelse. Byrået er behjelpelig med dette. I enkelte tilfeller har avdøde uttrykt spesielle ønsker for egen gravferd. Dette bør selvfølgelig respekteres. Samtidig er gravferden først og fremst til for de etterlatte, og det er viktig at de etterlattes behov for å ta farvel står i fokus