Dødsannonse

Bilde av gravstøtteVi hjelper de pårørende med å utforme og bestille annonsen. Den bør inneholde informasjon om tidspunkt og sted for gravferden. Ønsker man ikke blomster, bør dette også oppgis, eventuelt om man vil at folk skal donere pengene til et veldedig formål istedet. Har gravferden allerede funnet sted eller dersom den finner sted i stillhet, som det heter, skrives dette i dødsannonsen.

Det er vanlig å plassere et symbol øverst i annonsen. Korset tilkjennegir gjerne at avdøde hadde et forhold til kristen tro, og at familien ønsker kirkens ritualer ved begravelse eller bisettelse. Medlemmer av Human-Etisk Forbund har et eget symbol. For øvrig kan man velge mellom flere livsynsnøytrale symboler som vist nedenfor.